Zarząd i kierownictwo

dr inż. Mariusz Buława
Prezes Zarządu
RSPolska@voestalpine.com

mgr inż. Krzysztof Semrau
Dyrektor
krzysztof.semrau@tens.pl

mgr inż. Piotr Rosiński
Kierownik Projektu
piotr.rosinski@tens.pl