Rozjazdy 250 km/h na stacji Szeligi

W minionych miesiącach – na przełomie 2013 i 2014 roku - firma voestalpine VAE Polska jako pierwsza otworzyła nowy rozdział w dziedzinie unowocześniania polskiej infrastruktury kolejowej dostarczając rozjazdy w standardzie linii dużych prędkości na sieć PKP PLK.

Projekt modernizacji stacji Szeligi na Centralnej Magistrali Kolejowej obejmuje zabudowę 13 rozjazdów dużych prędkości. Dotychczas producent dostarczył 5 szt. rozjazdów o promieniu 1200 m oraz 4 rozjazdy o promieniu 500 m wraz ze zintegrowanym systemem napędu, przestawiania, zamykania i kontroli HYDROSTAR oraz krzyżownicami wyposażanymi w ruchome dzioby. W miarę postępu prac kompletne rozjazdy zabudowywane są przez wykonawcę modernizacji stacji pod nadzorem pracowników polskich spółek grupy voestalpine.

Rozjazdy dopuszczone są do ruchu z prędkością 250 km/h w kierunku zasadniczym oraz odpowiednio 100 km/h (dla rozjazdu o promieniu 1200 m) i 60 km/h (dla rozjazdu 500 m) na kierunek zwrotny. Zamontowany system HYDROSTAR jest zintegrowanym układem elektro-hydrauliczno-mechanicznym. Jego część elektro-hydrauliczna realizuje funkcję napędu podczas jednoczesnego przestawiania zwrotnicy oraz dziobu krzyżownicy, zaś część mechaniczna odpowiedzialna jest za funkcje  bezpieczeństwa – ryglowanie. Co ważne, rozjazd z tym systemem jest dostosowany do automatycznego podbijania.

Rozjazdy posiadają wymagane uzgodnienia dokumentacji PKP PLK oraz stosowne certyfikaty WE zgodne z TSI, spełniając najwyższe wymagania bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Produkty firmy voestalpine wyposażone w system HYDROSTAR stosowane są powszechnie na liniach dużych prędkości na całym świecie z prędkościami do 380 km/h. Ze względu na wysoką dostępność, bezpieczeństwo oraz sprawdzone w wieloletniej eksploatacji rozwiązania techniczne (między innymi na austriackiej sieci kolejowej OBB) rozjazdy tego typu zainstalowane zostały szwajcarskim tunelu Gottarda.

Zimowe dostawy stanowiły pierwszy transport kompletnie zmontowanych rozjazdów na terenie naszego kraju. Rozjazdy, każdy podzielony na trzy bloki, dostarczone zostały na specjalnie przystosowanych do ich przewozu wagonach wychylnych WTM (szyny łączące oraz blok krzyżownicy) oraz platformach wagonowych (kompletna zwrotnica) umożliwiających przewóz gotowych segmentów zamontowanych na podrozjazdnicach wraz z zamontowanym systemem przestawiania.

Bloki rozjazdu zostały rozładowane oraz przeniesione na stanowiska zabudowy przy użyciu dźwigu typu Kirow KRC 910. Zabudowa (posadowienie bloków w miejscu docelowym) jednego kompletnego rozjazdu trwa nie dłużej niż 4-5 godzin.

Technologia transportu zmontowanych bloków rozjazdowych realizowana jest od lat z powodzeniem przez voestalpine. Z założenia montaże rozjazdów dostarczonych „just in time” w tej technologii nie wymagają długotrwałych zamknięć torowych. Jednocześnie utrzymana jest wysoka jakość początkowa rozjazdu zmontowanego w warunkach fabrycznych, co przekłada się na zachowanie wyższej jakości eksploatacyjnej.

Producentem dostarczonych rozjazdów jest voestalpine Weichensysteme GmbH. Systemy przestawiania dostarczone zostały przez voestalpine Hytronics GmbH. Całość dostawy po stronie polskiej koordynowały voestalpine VAE Polska Sp. z o.o. wraz z voestalpine TENS Sp. z o.o. z Sopotu. Do transportu wykorzystano wagony WTM należące do Weichenwerk Wörth GmbH – firmy z grupy voestalpine specjalizującej się w logistyce (przewozie i  rozładunku) rozjazdów. Przewóz przesyłek całopociągowych z załadowanymi rozjazdami na terenie Polski zapewniło PKP CARGO S.A.

 Kolejne dostawy 4 rozjazdów na stację Szeligi planowane są w III kwartale 2014 roku.