Nowa nazwa - voestalpine Railway Systems Polska Sp. z o.o.

Pragniemy poinformować, że z dniem 27.04.2015 roku zmianie uległa nazwa voestalpine VAE Polska Spółki z o.o. Nowa nazwa to: voestalpine Railway Systems Polska Sp. z o.o

Powstanie voestalpine Railway Systems Polska Sp. z o.o jest kolejnym etapem integracji w ramach Grupy voestalpine związanym ze zwiększeniem aktywności na rynkach zagranicznych.

Zgodnie z obowiązującym prawem wszelkie pozostałe dane spółki: nr NIP, REGON, KRS, wysokość kapitału zakładowego, adres siedziby, a także numery kont bankowych i numery telefoniczne pozostały niezmienione. Zmiana została zatwierdzona postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydziału Gospodarczego KRS.

Jednocześnie informujemy, iż zmiana nazwy Spółki nie wymaga zmian w dotychczas obowiązujących umowach prawnych – wszystkie podpisane przed dniem wskazanym w niniejszym piśmie umowy obowiązują w dotychczasowym kształcie.